Besök på Kulturhuset på Internationella kvinnodagen
8 Mar 2012 16:56

Besök på Kulturhuset på Internationella kvinnodagen 

Genusmedveten styrning
Vår utgångspunkt är att vårt samhälle präglas aven manlig norm. Det får konsekvenser för oss i kommunen när vi ska bedriva våra verksamheter och det betyder att om vi inte gör något aktivt åt saken så kommer styrningen framförallt att gynna män. Därför vill vi att styrsystemet ska bidra till att minska ojämställdheten. Vår tanke med att styra genusmedvetet är att vi bland annat använder olika metoder för att synliggöra var och på vilket sätt resurser och makt fördelas olika mellan könen och utifrån detta medvetet styra för att omfördela resurser och makt, så att män och kvinnor, flickor och pojkar kan ta del av detta på lika vilkor.
http://www.katrineholm.se/Global/Kallelser%20Protokoll/KF/Kallelser/Kallelse%20KF%202010-01-18%20del%201.pdf


media options
comments
There are no comments yet, be the first one to leave a comment!

leave a comment »
Login
Username

Pin


 

or


Comment:Mattias Jansson

Sverige

Intresserad av vad som händer i Katrineholm?

web kommunchef.com

navigation
Källsorteringsteater Besök på Kulturhuset på Internationella kvinnodagen Risgryn på jobb-trappen då vet man att man arbetar i stadshuset :-)
tags
No tags yet

info
shared on
views
45
shot with:
SAMSUNG GT-I9100
posted using
direct link
embed