कुनै बेला हेलिकप्टरबाटै हामी पुनहिल पनि पुगियो,नेपाल घुमेरै नसकिने र नथाकिने देश हो
20 Aug 2014 10:32

कुनै बेला हेलिकप्टरबाटै हामी पुनहिल पनि पुगियो,नेपाल घुमेरै नसकिने र नथाकिने देश हो media options
comments
There are no comments yet, be the first one to leave a comment!

leave a comment »
Login
Username

Pin


 

or


Comment:A Son,Father, Husband & Entrepreneur. A Golf, Lawn Tennis , World Traveler,Adventurer .Life is Beautiful.Please don't follow me if U R president of the nation:)

navigation
मुक्तिनाथ यसरी जिप लिएर पुगियो कुनै बेला कुनै बेला हेलिकप्टरबाटै हामी पुनहिल पनि पुगियो,नेपाल घुमेरै नसकिने र नथाकिने देश हो कुनै बेला यसरी अरबको मरुभुमीमा बसेर बेली डान्स पनि हेरियो
tags
No tags yet

info
views
18
posted using
direct link
embed