@rosupakku आज ओचा एबी र तोफु धेरै खाइएछ, अब रेस्ट गर्नु पर्ला
13 Feb 2014 14:25

आज ओचा एबी र तोफु धेरै खाइएछ, अब रेस्ट गर्नु पर्ला media options
comments
There are no comments yet, be the first one to leave a comment!

leave a comment »
Login
Username

Pin


 

or


Comment:A Son,Father, Husband & Entrepreneur. A Golf, Lawn Tennis , World Traveler,Adventurer .Life is Beautiful.Please don't follow me if U R president of the nation:)

navigation
हिमाल पत्रिका आजकल यति फन्टुस हुन लागेछ,माघको एउटा अंकको कभर पेजमा छापेको खबर १००% नै गलत साहिक @rosupakku आज ओचा एबी र तोफु धेरै खाइएछ, अब रेस्ट गर्नु पर्ला अब पोलेको ट्राउट माछाको अडर गरियो,माछापुछ्रेको काखमा चिसो पानीमा हुर्केको
tags
No tags yet

info
views
9
posted using
direct link
embed